SĂRBĂTORI

Data: 29 august

==================================================================================

Din Evanghelie şi din tradiţie putem reconstitui viaţa Înainte-mergătorului, al cărui cuvânt aprins părea într-adevăr pătruns de spiritul proorocului Ilie. În anul al 15-lea al împăratului Tiberiu (27-28 după Cristos), Botezătorul, care ducea o viaţă aspră, urmând legile naziratului, şi-a început misiunea invitând poporul să înceapă pregătirea căilor Domnului, deoarece pentru a-l primi era necesară o sinceră convertire, adică o schimbare radicală a dispoziţiilor sufleteşti. Adresându-se tuturor claselor sociale, a trezit un entuziasm puternic în popor, dar şi nemulţumiri între farisei, aşa-numita aristocraţie a spiritului, a cărei ipocrizie o condamna în mod deschis.

Ajuns de acum un personaj popular, a tăgăduit cu hotărâre că ar fi Mesia cel aşteptat, recunoscând superioritatea lui Isus, pe care l-a arătat ucenicilor săi cu prilejul botezului în apele Iordanului. S-ar părea că, afirmând prezenţa „celui mai puternic”, el ar fi urmat să se retragă. Cu toate acestea, „cel mai mare dintre profeţi” nu a încetat să-şi facă auzită vocea acolo unde a fost necesar de a îndrepta „căile strâmbe” ale răului. A dojenit în public purtarea scandaloasă a lui Irod Antipa şi a cumnatei sale, Irodiada; mânia lor, pe care el a prevăzut-o, l-a aruncat în temniţa grea de la Macheronte, pe malul de Răsărit al Mării Moarte.

Sfârşitul acestui incident este cunoscut. Cu prilejul unui banchet organizat la Macheronte, fiica Irodiadei, Salomeea, dovedind excelente calităţi de dansatoare, l-a entuziasmat pe Irod; drept răsplată, la sfatul mamei sale, a cerut şi a obţinut de la Irod capul lui Ioan Botezătorul. Astfel, a încetat să mai vorbească deschizătorul de drum al lui Mesia, glasul cel mai puternic dintre vestitorii apropiatului mesaj evanghelic. Ioan Botezătorul este ultimul profet şi primul apostol; el şi-a dat viaţa în împlinirea misiunii sale; pentru acest motiv, Biserica îl aşază în rândul Sfinţilor.


Sursa:www.calendarcatolic.ro

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL

      Sfinte Ioan Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu încă înainte de naştere să-i pregăteşti pe oameni pentru venirea Fiului său, iar mulţimile atrase de faima sfinţeniei tale şi de puterea Spiritului Sfânt, asemănător cu al profetului Ilie, primeau botezul pocăinţei în semn de convertire la Dumnezeu.

Tatăl ceresc ţi-a destăinuit pe Fiul său Om-Dumnezeu când a voit să fie botezat de tine şi tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi zicând “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”.

Această chemare atât de mare pe care însuşi Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ţi-a inspirat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: “Nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. Şi “El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez!”

Tu ai voit să-ţi jertfeşti viaţa pentru a apăra sfinţenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soţia fratelui său.

Te rugăm mijloceşte-ne de la Dumnezeu o sinceră convertire şi o iubire puternică faţă de El, ca să-l urmăm tot timpul vieţii noastre, iar la sfârşit să-l preamărim pentru toată veşnicia. 

Amin.

Sursa:e-communio.ro