// Preot Paroh

Parohia Greco-Catolică Ivănești “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Pop Adrian Nicolae
Născut la

23 august 1979

Decedat

-

Studii

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de teologie greco-catolică
-Departamentul Blaj-

Data hirotonirii

1 august 2004 de către IPS Lucian Mureșan

// Despre

Parohia Greco-Catolică Ivănești
“Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Parohia Kebele-Szent-Ivan ( din 1966 Ivăneşti )  s-a  constituit în anul 1824, ( conform  Şematismului  de la Blaj din 1848), sub pastorația preotului  Ioan Tătar.

Adresă

Ivănești, str. Calea Romană, nr.77

Telefon

0740.057.428

Email

pop_adrian70@yahoo.com

 La est de Târgu-Mureș, pe șoseaua ce duce la Miercurea Nirajului – Sovata, la   9 km de Târgu- Mureș trecând prin comuna Livezeni, următoarea localitate este IVĂNEȘTI..  Până în 1966, satul purta numele de Sântiuuan,  de Sancto Johanne, Chibelea Sântiuan , iar  din 1966 a primit numele de Ivănești.

 Anul 1332 a fost unul important pentru micile așezări din Transilvania,  deoarece atestarea documentară a acestora este legată de dijmele către Sf.Scaun din anii 1332-1336.    Dintre acestea amintim Sancto Georgeo, azi Sângeorgiu de Mureș,  Sancto Laurentio, azi  Lăureni,  Sancto Johanne, azi Ivănești sau  Korunka, azi Corunca. În Ivănești este amintit… ».. Avram, preotul din Sântiuan  (de Sancto Johanne, Chibelea Sântiuan azi Ivănești ), care a platit patru banali vechi și 16 dinari mici “ Din acest moment biserica din Ivănești a aparținut catolicismului, ca de altfel majoritatea bisericilor din așezările atestate documentar în anul 1332 ca parohie.

 Existența bisericii în satul Ivănești este menționată de la  începutul secolului al XIV ca parohie, căreia îi erau afiliate ulterior satele Poienița, Sânișor și Bozeni. Din punct de vedere confesional, începând cu anul 1733 ,comunitatea este menționată ca fiind mixtă, iar ca preot este amintit , « Popa Simeon Aloisiu, deservent a 26 de familii unite » În anul 1750 se observă o creștere  a numărului credincioșilor greco-catolici,  iar din ȘEMATISMELE de la Blaj al Veneratului Cler pe anul 1932  și 1937, aflăm că 1824 este anul înființării parohiei Ivănești cu hramul „ Sf. Arhangheli  Mihail si Gavril »  având  preot- paroh pe  Ioan  Pol,  curator  Aurel Tătar,  cantor Nicolae Moldovan,  Asoc. Relig. : Reuniunea  Sf. Maria,  55 de membri,  și  Cultul Inimii lui Isus, 36 membri (elevii de școală).

 Preoți desevenți din 1842: Ioan Pol, Ioan Horșa, Mihai Tătar, Vasille Tătar, Grigorie Stino, iar din  1940 până în 1948 preotul  Petru Natea.

 După perioada comunistă (1948- dec.1989), – în anul 1990– ca urmare a declaraţilor enoriaşilor de revenire la Biserica Română Unită cu ROMA, greco – catolică, în frunte cu preotul Olănescu Traian, s-au recuperat bisericile din Ivănești și Poienița, fiind primele biserici recuperate de Mitropolie.

  Începând cu anul 1990 până în 2021, s-a făcut reparația totală a bisericii exterior- interior ( acoperiș, temelie, zugrăvit,  pavaj, schimbat mobilierul, Sf. Masă din lemn a fost înlocuită cu marmură, introducerea gazului, construirea grotei Maicii Domnului, Calea Crucii,etc), perioadă în care preot paroh a fost părintele Traian Emilian Olănescu. După decesul acestuia, la 29 martie 2021, administrator parohial a fost numit părintele protopop al Protopopiatului Tg.Mureș și Râciu, preotul Ioan Fărcaș, iar serviciile religioase au fost oficiate de părintele Adrian Nicolae Pop.

 Numirea oficială ca paroh al bisericii greco-catolice din Ivănești a părintelui Adrian a avut loc începând cu data de 01 mai 2022.