// Administrator Parohial

Parohia Greco-Catolică Sângeorgiu de Mureș “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Fărcaș Ioan
Născut la

7 septembrie 1970

Studii

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
-Departamentul Blaj-

Data hirotonirii

21 noiembrie 1995 - hirotonit de PS Virgil Bercea

// Despre

Parohia Greco-Catolică Sângeorgiu de Mureș
“Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Adresă

str.Tofalău nr.1

Telefon

0744843851

Email

ifarcas2111@yahoo.com

Scurt istoric al  parohiei

Biserica Greco-Catolică  face parte din peisajul confesional al Transilvaniei și s-a identificat încă de la început cu lupta românilor pentru libertate reprezentând atât de bine aspirațiile europene: dorința de a se integra în lumea modernă prin cultură, învâțământ și artă.

Localitatea Sângeorgiu de  Mureș este strâns legată prin istoria ei de Biserica lui Petru, Catolică, fiind atestată documentar din anul 1332 cu numele de Sancta Georgia în lista de zeciuială papală.

Existenţa bisericii şi a credincioşilor greco-catolici din Sângeorgiu este veche şi strâns legată de anul 1707, având elemente grăitoare care merg mult în istoria timpului trecut. Biserica a fost construită atunci din lemn și avea  hramul ”Bunei Vestiri”, numărând 605 credincioși greco-catolici, așa cum este menționat în Șematismului veneratului cler de la 1900.

Trecând pe şoseaua de la Târgu Mureș spre Reghin, pe partea dreaptă, pe o colină a satului, ochii se opresc asupra cimitirului din sat unde, odinioară, străjuia Biserica Greco-Catolică, ca un luminător al Cerului. Era semnul că acolo, nu departe de malul drept al Mureșului, trăieşte şi-l iubeşte pe Dumnezeu, o frumoasă mulţime de oameni care formau Parohia Greco-Catolică. Istoria parohiei Bisericii Greco-Catolice s-a confundat timp de aproape trei decenii cu însăși istoria românilor din Sângeorgiu de Mureș. Pentru lumea satului preoții au reprezentat  modelul în plan religios, cultural și național.

În decursul istoriei sale tricentenare, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, a contribuit la prefigurarea şi pregătirea drumului spre Marea Unire de la 1918 prin formarea umană, spirituală şi culturală a tinerelor generaţii de transilvăneni (indiferent de confesiune), la lumina valorilor creştine autentice, a iubirii de Biserică şi de Neam.

Din anul 1948, după interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, autoritățile comuniste au instalat în Biserica Sfinții Arhangheli din Sângeorgiu de Mureș o Parohie a Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1977, biserica, clădirea care aparținea de drept Parohiei Greco-Catolice din Sângeorgiu de Mureș, a fost distrusă într-un incendiu.

Trecută prin vitregia timpului, urmând drumul Calvarului și al martiriului cu toate bunurile confiscate ca urmare a politicii comuniste, după 1989 comunitatea Greco-Catolică a renăscut deși numărul credincioșilor nu mai este atât de mare ca în anii de dinaintea celui de al Doilea Război Mondial ( 831 de persoane după Șematismul din anul 1932).

După 30 de ani petrecuți în catacombele democrației post revoluționare și a unei cvasi-libertăți, în acest an, 2021, se va începe construirea unei biserici de zid pentru comunitatea noastră, sub coordonarea părintelui protopop al Târgu Mureșului Ioan Fărcaș, administratorul parohiei  Sângeorgiu și cu sprijinul conducerii primăriei.

Fie ca Dumnezeu, Stăpânul istoriei, să răsplătească din abundență pe toți credincioșii acestei comune binecuvântate de Dumnezeu!