// Preot Paroh

Parohia Greco-Catolică Ungheni “Preasfânta Treime”

Lucian Dudaș
Născut la

9 august 1976

Studii

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
-Departamentul Blaj-

Data hirotonirii

29.10.2000 - de către P.F. Card. Lucian Mureșan

// Despre

Parohia Greco-Catolică Ungheni
“Preasfânta Treime”

Parohia noastră poartă hramul ”Sfintei Treimi” la fel ca și biserica veche care se află încorsetată între zidurile de cărămidă și beton ale noii cladiri,unde, în viitor se va predica despre iubire aproapelui ,virtute care zidește Împărăția lui Dumnezeu.

Adresă

Ungheni, str.Principală, nr69/C

Telefon

0764.389.681

Email

prluciandudas@yahoo.com

Scurt istoric al  parohiei

Parohia noastră poartă hramul ”Sfintei Treimi” la fel ca și biserica veche care se află încorsetată între zidurile de cărămidă și beton ale noii cladiri, unde, în viitor se va predica despre iubire aproapelui, virtute care zidește Împărăția lui Dumnezeu.

Istoria comunității noastre este foarte zbuciumată datorită vremurilor tulburi ale secolelor trecute.

Prima atestare a unei comunității greco-catolice în satul Ungheni (Nirașteu) este din anul 1788, când aflăm că la acea dată exista o biserică din lemn și o comunitate de peste 100 de suflete.

O altă atestare istorică o găsim la data de 5 noiembrie 1848 cu ocazia nenorocirilor care s-au abătut asupra localității, când peste o mie de persoane sunt ucise de armatele ungurești iar biserica și casa parohială au fost incendiate. Aflăm dintr-o scrisoare redactată de preotul Viciu Vasile, că din mila marelui împărat Francisc Iosif al Austriei, s-a primit din partea acestuia suma de 6856 de florini pentru ridicarea unei biserici de piatra, lucrare finalizată în anul 1858.

Din anul 1858 și până la Marea Unire a Transilvaniei cu România din anul 1918, comunitatea Greco-catolică din Ungheni s-a dezvoltat ajungând la un număr de 640 de persoane, conform cu Șematismul din anul 1900.

Înaintea celui de al II-lea război mondial, comunitatea noastră era într-o continuă dezvoltare, ajungând la un număr de 973 de persoane conform cu Șematismul din anul 1932.

Odată cu instaurarea regimului ateo-comunist, prin decretul 358/1948, comunității noastre i-au fost confiscate toate bunurile care i-au aparținut, inclusiv biserica.

După revoluția anti-comunistă din anul 1989, conform decretului 9/1989, biserica Greco-catolică a fost recunoscută din nou de către statul roman.

Cu toate acestea, calvarul persecuților nu a încetat, fapt pentru care în anul 1997 Parohia Ortodoxă Română din Ungheni demarează lucrările de costrucție a noii biserici care va înghiți încet dar sigur vechea biserică ridicată cu multă trudă de comunitatea noastră în anul 1858. Unul dintre motive este acela de a șterge urmele istorice ale comunității Greco-catolice din localitatea noastră.

Începerea acestor lucrări se mai datorează și faptului că în anul 1996 s-a reînfințat comunitatea noastră. Iată un alt motiv pentru care frații ortodocși au demarat lucrarea de demolare a bisericuței noastre. Cu toate că s-a încercat calea dialogului privind această situație, nu s-a ajuns la nicio soluție creștinească. Toate aceste lucruri s-au întâmplat cu binecuvântarea autorităților locale. Guvernul României susține și în acest moment cauza nedreaptă a fraților ortodocși. Prin diferite tertipuri, Ministerul Cultelor a reușit să scoată biserica noastră de pe lista monumentelor istorice pentru a putea facilita mai ușor demolarea ei.

Accesul în fosta noastră biserică ne-a fost interzis, lucru pentru care am fost nevoiți ca la început să ne rugăm în casa unei familii, a d-nului cosilier Vasile Ghilea din comunitatea noastră. Administratorul Parohial numit de Arhiepiscopia noastră a fost Preotul Fodor L.Dan. Am întâmpinat greutăți și în ceea ce privește accesul în cimitirul greco-catolic din localitatea noastră.

Din anul 1998 a fost numit Administrator Parohial preotul Măierean Iacob.

În anul 2001, a fost trimis în Parohia Ungheni ca Administrator Parohial și mai apoi Preot Paroh Părintele Lucian Dudaș de către Preafericirea Sa Lucian Mureșan.

Datorită faptului că foștii credincioși greco-catolici reveneau în sânul Bisericii, am fost nevoiți să ne mutăm în fostul atelier mecanic din cadrul Școlii Gimnaziale din localitatea noastră.

De la începutul instalării mele, am încercat de nenumărate ori să port un dialog constructiv cu Parohia Ortodoxă din localitate. Datorită escaladării tensiunilor în localitatea noastră, am fost nevoiți, la data de 09 iunie 2002, să demarăm costruirea unei noi biserici greco-catolice. Astfel,la data de 2 decembrie 2006, cu mari eforturi și cu sprijin financiar din partea fraților catolici din Europa, am reușit să finalizăm construcția bisericii, iar la data de 7 septembrie 2008, la invitația noastră, Preafericirea Sa Lucian a sfințit această biserică în care ne aflăm acum.

După sfințirea bisericii noastre lucrurile au intrat pe un făgaș normal, un număr mare de persoane a revenit în sânul comunității noastre, astfel că într-o scurtă   perioadă biserica noastră s-a umplut de suflete dornice să-l cunoască pe Dumnezeu. După o perioadă lungă de timp am redeschis asociația religioasă ”Reuniunea Mariană” unde, o dată pe lună, membrii reuniunii, se întâlnesc în biserica parohială. Tinerii au fost cei care au raspuns chemării, așa se face că în sânul comunității noastre a luat   ființă un grup catehetic cu numele ”Îngerașii” condus   de   d-na   preoteasă   Ramona-Elena Dudaș.

În Parohia noastră se desfășoară activități pastoral-misionare, liturgice și social-filantropice. Sunt oficiate slujbe liturgice în duminici și sărbători de la ora 10.00. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 11.00 se oficiază ore de cateheză cu tinerii pe categorii de vârstă. Sunt ajutați bolnavii în situații critice. Din anul 2009 avem o strânsă colaborare cu Casa de Plasament ”Sfântul Gheorghe” din Sâncraiul de Mureș.

Pentru a nu fi demolată și totodată ștearsă de pe fața pământului biserica, fostă greco-catolică monument istoric, noi, greco-catolicii, ne-am adresat tuturor forurilor internaționale competente. Cazul Ungheni este cunoscut de către Congresul American datorită organizației Romanian Greek-Catholic Association din S.U.A, Consiliul Europei, Președenția României și Ministerului Cultelor din țara noastră. De asemenea mass-media a făcut cunoscut acest caz atât în țară cât și în străinătate și cu toate acestea nu s-a găsit nicio soluție. Vechea noastră biserică se află încă în pântecele celei noi, aceasta va fi sfărâmată bucată cu bucată și scoasă pe ușa noi biserici precum un copil ucis de propria mamă în pântecele ei. Am încercat și pe cale juridică  să ni se facă dreptate, dar Înalta Curte de Casație și Justiție din București NU a luat în considerare soluțiile favorabile nouă date de Judecătoria, Tribunalul și Curtea de Apel Mureș.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să devenim:

O SINGURĂ TURMĂ CU UN SINGUR PĂSTOR.