Activități Evenimente

Dată: 26 iunie 2021


Comunitățile formate din persoane cu nevoi speciale, familiile și prietenii lor, în special tineri, care se întâlnesc periodic, în spirit creștin, pentru a-și împărtăși prietenia, a se ruga împreună, a sărbători și a celebra viața, au sărbătorit 30 de ani de prezență la Tg Mureș. 

Întâlnirile se desfășoară sub tutela Parohiei Adormirea Maicii Domnului, unde primesc asistența spirituală.

La mulți și binecuvântați ani!