SĂRBĂTORI

Data: 8 noiembrie

==================================================================================

(…..) Un rol important l-au avut şi îl au în istoria mântuirii noastre cei doi arhangheli pe care îi sărbătorim azi: Mihail şi Gavriil.

Michael (cuvânt ebraic care înseamnă: cine este ca Dumnezeu?) poartă acest nume ca expresie a biruinţei glorioase repurtate de el asupra lui Lucifer, căpetenia îngerilor răzvrătiţi contra lui Dumnezeu. În toiul luptei, Mihail exclamă: “Cine e ca Dumnezeu?” Cine se măsoară cu Dumnezeu? Şi, astfel, Lucifer (purtător de lumină) este izgonit în iad, împărăţia întunericului, devenind Satana, căpetenia îngerilor răzvrătiţi, adică a diavolilor. Ecoul acestei înfrângeri îl aflăm în troparul de la Parastas: “Unde umbrează darul tău Mihaile, arhanghele, de acolo se alungă toată puterea diavolului, căci nu suferă să rămână lângă lumina ta Luceafărul cel ce a căzut (…)”. Isus însuşi le aminteşte celor şaptezeci de ucenici de căderea Satanei, în momentul când ei, întorşi din misiunea încredinţată, îi spun lui Isus, plini de bucurie, că şi dracii li se pleacă. Isus le atrage atenţia să nu se lase stăpâniţi de bucuria acestui succes care i-ar putea duce la mândrie ca pe Satana, pe care l-a văzut “ca un fulger din cer căzând” (Luca X,18), ci să se bucure pentru că numele lor “sunt scrise în ceruri” (Luca X,20).

Celălalt arhanghel, Gavriil (cuvânt ebraic care înseamnă: puterea lui Dumnezeu), este purtătorul marilor mesaje ale lui Dumnezeu, crainicul Celui atotputernic. În Testamentul Vechi el îi descoperă profetului Daniil, între altele, venirea Mântuitorului, profeţind cu exactitate uimitoare naşterea Lui, şi că “va fi omorât”, iar “poporul se va lepăda de El” şi un conducător străin va distruge Ierusalimul.

Tot arhanghelul Gavriil este şi solul divin care îi vesteşte preotului Zaharia naşterea Înaintemergătorului lui Isus Cristos, al cărui nume va fi Ioan. Şi , fiindcă Zaharia se îndoieşte de spusele îngerului, drept pedeapsă Gavriil îi spune că va rămâne mut până la împlinirea profeţiei.

A treia vizită pe pământ o face îngerul Gavriil când duce umilei Fecioare din Nazaret vestea cea bună că va concepe şi va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. În scena Bunei-Vestiri, când Dumnezeu se coboară şi “se face om pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu”, arhanghelul Gavriil întâlneşte pe Sfânta Fecioară – chipul slăbiciunii şi totodată al desăvârşitei smerenii – care, simţindu-se nevrednică de o atât de mare cinste, se numeşte pe sine “roaba Domnului”. Când Dumnezeu găseşte pe pământ o creatură care, în faţa atotputerniciei Lui, îşi recunoaşte slăbiciunea şi nevrednicia, El ridică această fiinţă peste toate creaturile şi o alege ca să-I fie mamă şi mireasă a Spiritului Sfânt.

Tot în arhanghelul Gavriil, Sfânta Tradiţie vede pe îngerul întăritor care îl asistă pe Isus în agonia din grădina Ghetsimani.

Arhanghelul Gavriil este, aşadar, mesagerul încredinţat de Dumnezeu să ducă celor slabi întărire, celor întristaţi bucurie şi nădejde, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă.(….)

Autor: pr. Gheorghe Neamţiu