SĂRBĂTORI

 După părerea celor mai mulți exegeți și istorici bisericești, Învierea Domnului a avut loc în prima duminică de după Paștile iudeilor din anul 33 al erei creștine. E știut că Paștile evreilor (Pascha) se serbau în seara zilei de 14 Nisan, data de 14 Nisan coincidea deci cu prima lună de după echinocțiul  de primăvară.

Sfintele Paști sau Învierea Domnului  reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine, care ne-a adus și nouă posibilitatea  mântuirii. Cuvântul “Paști” înseamnă ‘trecere’.

Deoarece Învierea din morți a Domnului  nostru Isus Cristos este semnul biruinței Sale și garanția mântuirii noastre, este firesc ca încă de la început celebrarea acestei sărbători să constituie una dintre solemnitățile cele mai importante ale creștinătății. La câteva zile după intrarea Sa solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. Dupa trei zile,  duminica dis-de-dimineață, El a înviat ca un biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca să plinească Scriptura și cele hotărâte de iconomia divină pentru mântuirea neamului omenesc.

Iubirea e mai tare decât moartea. Marea sărbătoare a creştinătăţii, Paştele sau Învierea Domnului, a avut şi are mereu o semnificaţie cu totul specială. Este sărbătoarea iubirii, a victoriei şi a împlinirii speranţei fericite, argumentul fundamental al credinţei şi al vieţii noastre, căci, pentru a ajunge la adevărata izbăvire şi fericire, e nevoie de iertare, de curăţire prin jertfă, de cruce, de sânge vărsat din iubire, nu de un om, ci de Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu făcut om.

El învinge suferinţa şi moartea. El dă la o parte piatra de la intrarea în mormânt şi învie! Mare şi sfânt mister! Admirăm acest adevăr în toată Săptămâna Sfântă şi trecem mai departe peste durerea şi lacrimile care ne tulbură pacea şi liniştea şi trecem peste ele, nu singuri, ci împreună cu Acela care a biruit suferinţa şi moartea şi a ieşit biruitor din mormânt: Cristos, stăpânul vieţii şi al morţii. Iubirea lui Dumnezeu e mai mare decât moartea şi speranţa biruie întunericul deznădejdii.

 Cristos a înviat!  Aceasta este marea veste bună a Bisericii.

În fiecare an, când celebrăm misterul Învierii Sale glorioase, se aude glasul Bisericii prin vocea preotului: „Veniți să luați lumină!”, răspândind vestea bucuriei luminii lui Cristos cel înviat, împărțind-o tuturor.

Acesta e misterul Paștilor, al Învierii sfinte, misterul mântuirii, siguranța pașilor care ne poartă pe urmele lui Cristos, care a spus: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții” (In 8,12). El a voit ca această lumină să ajungă la toți, până la marginile lumii.

Întâlnirea noastră cu Mântuitorul Înviat în aceste zile de Sfântă Sărbătoare, să fie pentru noi toți, moment de întâlnire sinceră cu Cel care ne aduce pace și lumină, să ne întărim mai mult în credința noastră și să devenim mai statornici în mărturisirea ei.

Sursa: ercis.ro