Activități Evenimente

Data: 8 mai 2022

=================================================================================

LANSARE DE CARTE: „CONFERINȚELE CENTENARULUI”

         La inițiativa pr. protopop greco-catolic de Târgu-Mureș și Râciu și paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, în anul 2018, au fost invitate personalități din domeniul istoric, preoți, filologi, să conferențieze pe tema marelui eveniment al poporului nostru: Unirea tuturor românilor, la 1 Decembrie 1918. Rând pe rând, lunar, au vorbit câte unul dintre următorii invitați: prof. Dimitrie Poptămaș – istoric; prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – istoric; prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan – filolog; prof. dr. Ioan Mitrofan – preot; conf. dr. Corina Teodor – istoric; prof. Valer Pol-Vărzaru – filolog; prof. dr. Valentin Marica – filolog; conf. dr. Laura Stanciu – istoric; prof. univ. dr. Cristian Barta – preot.

        Cu binecuvântarea IPS Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Arhiepiscopiei Majore Greco-Catolice de Alba-Iulia și Făgăraș, cele douăsprezece conferințe au fost publicate într-o carte, intitulată „Conferințele Centenarului”, tipărită în 2020, la Galaxia Gutenberg, sub îngrijirea pr. protopop Ioan Fărcaș. Pregătirea pentru tipar, apoi condițiile sanitare apărute după tipărirea cărții nu au permis lansarea acesteia deîndată după închiderea anului aniversar 2018, evenimentul având loc în duminica a treia după Paști, „a Mironosițelor”, în data de 8 mai 2022, după liturghia solemnă.

        Pr. protopop i-a salutat pe patru dintre cei care le-au vorbit credincioșilor parohiei în anul 2018 și le-a reamintit celor prezenți că această carte a apărut în urma conferințelor ținute pe baza unui proiect inițiat de sfinția sa, pentru a li se face cunoscute credincioșilor file din istoria Bisericii Greco-Catolice Române, a neamului românesc, istorie pusă sub obroc de-a lungul vremii, înstrăinată sau distorsionată. Apariția cărții se dorește a fi o prefață la evenimentul care va avea loc în 22 iunie, sfințirea grupului statuar al corifeilor Școlii Ardelene, un eveniment major în viața credincioșilor târgumureșeni și a întregului neam românesc.(………….)

Valer Pol